Per què al nou e-TRAM no es demanen per defecte les dades postals?

Des de l’AOC treballem per a complir el principi de minimització de dades demanades als ciutadans i amb les obligacions de la llei 39/15. Tot això ens ha portat a dissenyar a consciència (amb la corresponent revisió funcional i jurídica interna ) cadascuna de les actuals pantalles que apareixen al servei, i expressament l’adreça postal […]

X