Migració a e-TRAM 2.0: tasques a realitzar

Les tasques de migració estaran molt automatitzades i cal sempre que l’ens disposi del MUX Descàrrega actiu. En tot cas l’ens haurà d’intervenir amb algunes tasques concretes: 1) Alta a EACAT dins el servei “e-TRAM 2.0” del rol “configurador de catàleg” pels usuaris que consideri. El nou servei e-TRAM 2.0 millora en la gestió de […]

X