A què fan referència l’entorn privat i l’entorn públic de l’e-TAULER?

L’e-TAULER consta de dos àmbits diferenciats: 1. Un entorn privat, propi i exclusiu dels empleats públics, des del qual s’hi administra el servei i s’hi gestionen els diversos estats dels anuncis al llarg del seu cicle de redacció, classificació, publicació, retirada i diligències.     2. Un entorn públic, portal ciutadà o frontal web accessible […]

Com he de gestionar els dissabtes, ara inhàbils, a l’e-TAULER?

En virtut de l’article 30.2 de la Llei 39/2015, a partir del dia 2 d’octubre de 2016 tots els dissabtes apareixeran definits per defecte com a tals al calendari de dies inhàbils de l’e-TAULER disponible a la configuració general d’aquest servei a EACAT (v. Manual d’usuari, punt 6.1.2). No obstant això, cal tenir en compte […]

Com obtenir la URL d’una determinada classificació?

Per tal d’obtenir la URL d’una categoria hem d’entrar en el propi anunci classificat amb dita categoria i copiar-la de la classificació que ens interessi:   Mitjançant aquest URL s’accedeix al llistat complet de la classificació:

Com puc destacar un anunci a la part pública?

L’e-TAULER disposa d’una funcionalitat que permet destacar el anuncis a la part pública, en cas que causa de la seva importància, vulguem que siguin visibles en primera instància i no siguin amagats per publicacions posteriors. Podem triar de destacar un anunci en crear mitjançant la icona d’estrella:   O podem decidir de remarcar un anunci ja […]

Configuració dels criteris de classificació de l’e-TAULER

A l’apartat de Configuració del servei e-TAULER, accessible només amb el rol d ‘Administrador, la segona pestanya de configuració és la de Criteris de classificació. Els elements de classificació del servei e-TAULER permeten organitzar els anuncis mitjançat una estructura jeràrquica lògica, a fi d’ordenar-los i localitzar-los amb facilitat en ser publicats i arxivats.   Es […]

Configuració general de l’e-Tauler

Per accedir a les funcionalitats de configuració de l’e-TAULER, només cal clicar a l'enllaç amb nom Configuració, situat a la part inferior de la barra de menús, a l‘esquerre de la pantalla. L’accés a les opcions de configuració de l’e-TAULER és un privilegi exclusiu dels usuaris que disposin del rol d’Administrador. En cas de no [...]

Es poden modificar els estats dels anuncis?

El anuncis que es gestionen a l’e-TAULER es poden trobar en els següents estats: Esborrany: l’anunci és en procés de creació per part d’un usuari amb el perfil d’Editor abans d’enviar-los a validar. Per vistiplau: l’anunci roman a l’espera de ser validat i enviat a publicar per part d’un usuari amb el perfil de Publicador. […]

Es poden modificar terminis d’exposició pública d’un anunci o edicte?

Sí, segons el perfil d’usuari de què es disposi es poden modificar els terminis d’exposició pública, mentre l’anunci o edicte es trobi en estat Esborrany, en estat Per vistiplau o en estat Programat (+Info). També es podrà ampliar el termini d’un anunci ja publicat, però no es podrà escurçar (+Info).

Es pot substituir el tauler físic per l’electrònic (e-TAULER)?

La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el seu article 58 sobre la publicació dels actes administratius, apartat tercer, especifica: Les administracions públiques poden substituir o complementar la publicació dels actes i les comunicacions que, per disposició legal o reglamentària, s'han de publicar [...]

Mides del logotip al portal ciutadà de l’e-TAULER i diligències.

L’escut o el logotip que són visibles a les diligències i del portal ciutadà han de ser en format JPEG o GIF i es recomana que no superin els 70 píxels d’alçada i 400 d’amplada. L’usuari amb rol d’administrador d’e-TAULER podrà carregar el logotip a l’apartat “Configuració” de l’eina.

Què signifiquen les icones del panell central de l’e-TAULER?

En el panell central (part central de la pantalla) hi apareixen els llistats d’anuncis agrupats segons les safates d’estat o de classificació. Per defecte, es mostra la safata Tots. Els anuncis hi apareixen ordenats per Anunci, Estat, Quan, Venç. A més, es troben un seguit d’icones de suport a la navegació:  La icona en forma […]

Close Bitnami banner
Bitnami