Es poden enviar edictes a qualsevol organisme públic amb l’e-TAULER?

No. L’e-Tauler és un servei que permet gestionar els propis edictes i rebre edictes d’altres ens registrats a l’EACAT però no permet fer l’enviament d’edictes. Es poden enviar edictes a d’altres ens fent servir la plataforma EACAT sempre que el receptor estigui adherit a l’e-Tauler. En concret des de l’apartat Tràmits: Contingut relacionat:

Tramesa d’edictes

La Tramesa d’Edictes està habilitada als següents tipus d’ens adherits a l’EACAT: Els Ajuntaments (a excepció de l’Ajuntament de Barcelona). Els Consells Comarcals. Les Diputacions. La Generalitat de Catalunya: Departaments i altres ens dependents donats d’alta a e-TAULER. Els ens que, malgrat no pertànyer a les tres tipologies descrites, hagin obtingut la seva alta a […]

Close Bitnami banner
Bitnami