Com es publiquen els edictes a l’aplicació e-TAULER?

Publicar és l’acció que poden realitzar els usuaris amb el rol Publicador (v. Manual d’usuari, punt 3.3). Aquesta acció és la que permet que el servei de l’e-Tauler publiqui l’edicte i per tant que sigui visible per la ciutadania i les empreses durant el temps d’exposició al portal ciutadà. Cal anar als edictes pendents de […]

Es poden modificar terminis d’exposició pública d’un anunci o edicte?

Sí, segons el perfil d’usuari de què es disposi es poden modificar els terminis d’exposició pública, mentre l’anunci o edicte es trobi en estat Esborrany, en estat Per vistiplau o en estat Programat (+Info). També es podrà ampliar el termini d’un anunci ja publicat, però no es podrà escurçar (+Info).

Quina és la informació de l’anunci?

A més dels botons, el formulari de creació o edició d’anuncis conté un seguit de camps i paràmetres obligatoris o opcionals. Aquests camps són els següents: 1. Títol El camp obligatori Títol (v. imatge, 6 i 10) és el nom identificatiu de l’anunci, tant a l’entorn de gestió de l’empleat públic com al portal ciutadà accessible públicament [...]
Close Bitnami banner
Bitnami