Manual e-TAULER: 1.1 Introducció

Aquest manual és una guia de funcionalitats i ús de l’aplicació e-TAULER a EACAT, per tal d’ajudar l’usuari a entendre’n el funcionament, tant pel que fa a la seva configuració com a allò relatiu a les accions que s’hi pot dur a terme, la gestió dels anuncis segons l’estat en què es troben i segons […]

Manual e-TAULER: 1.2 Primers passos: permisos i accés a l’e-TAULER

Un cop finalitzat el procés d’alta, el responsable del servei en rep la comunicació de confirmació de la mateixa i, tot seguit, el gestor d’usuaris a EACAT haurà d’atorgar permisos als usuaris del servei. 1. Perfils d’usuari, permisos i rol L’e-TAULER disposa d’una sèrie de perfils d’usuari que determinen les accions que poden dur a […]

Manual e-TAULER: 2. Configuració

Abans de començar a editar anuncis i publicar-los cal configurar l’e-TAULER. És a dir, cal definir un seguit de preferències que condicionaran l’ús que es farà del servei, com ara els terminis d’exposició pública, la classificació dels anuncis, els idiomes, els avisos de canvi d’estat, l’aparença, etc. Per accedir a les funcionalitats de configuració de l’e-TAULER, […]

Manual e-TAULER: 2.1 Configuració – Dades generals

A. Signatura de l’anunci: Des d’aquesta opció es decideix si els fitxers PDF adjunts seran signats automàticament mitjançant el segell electrònic de l’ens (el mateix que és emprat per a la signatura automatitzada de les diligències) en ser publicats o no. Aquesta signatura es duu a terme sempre que el fitxer en qüestió no hagi estat […]

Manual e-TAULER: 2.2 Configuració – Programació

A. Definició dels dies hàbils proposats per defecte en crear els anuncis. Aquest nombre es pot modificar en crear cadascun dels anuncis, sempre que no se superi el sostre màxim (v. punt següent B). B. El sostre màxim de dies hàbils de publicació per a tots els anuncis.IMPORTANT:1. En cas de rebre’s un anunci a través […]

Manual e-TAULER: 2.3 Configuració – Avisos per correu-e

En aquest apartat s’hi decideix si el servei e-TAULER envia o no un correu electrònic cada vegada que un anunci canviï d’estat. En cas afirmatiu, cal consignar-hi les adreces dels usuaris als quals es vol que arribin els esmentats avisos. Els correus electrònics tenen com a línia d’assumpte “Comunicació de l’e-TAULER” i en el seu […]

Manual e-TAULER: 2.4 Configuració – Aparença

En aquest apartat es pot personalitzar l’aspecte del portal ciutadà i de les diligències. El full d’estil permet personalitzar el portal ciutadà amb els colors corporatius propis de cada ens. Per realitzar aquesta personalització hom pot prendre com a referència el fitxer estàndard que utilitza l’e-TAULER. Un cop portades a terme les personalitzacions oportunes, cal […]

Manual e-TAULER: 2.5 Configuració – Criteris de classificació

La segona pestanya de configuració és la de Criteris de classificació. Els elements de classificació del servei e-TAULER permeten organitzar els anuncis mitjançat una estructura jeràrquica lògica, a fi d’ordenar-los i localitzar-los amb facilitat en ser publicats i arxivats. Es poden activar i personalitzar fins a tres elements de classificació que, per defecte, apareixen denominats […]

Manual e-TAULER: 2.6 Configuració – Quadres de classificació

En cada element de classificació, l’e-TAULER ofereix per defecte un quadre de classificació genèric que l’ens usuari és lliure d’emprar o, en cas contrari, de modificar-lo, personalitzar-lo, o descartar-lo a fi de crear les seves pròpies categories i subcategories. Classificació 1 Tipus de document Nivell 1 – Categories Nivell 2 – Subcategories Acord Acord de […]

Manual e-TAULER: 3. Entorn de gestió dels anuncis

L’entorn de gestió d’anuncis, al qual hi poden accedir qualsevol dels usuaris dels servei, consta de diversos elements que es detallen tot seguit. Cercador: Permet realitzar cerques bàsiques d’anuncis i també avançades (paraules, per l’estat, entre dates, per procedència i per paraules clau). Safates: Safates. Les safates del tauler electrònic d’anuncis són: Tots, Esborranys, Per vistiplau, Programats, […]

Manual e-TAULER: 4. Edició i publicació – Estats i accions – Flux

L’e-TAULER és una eina de publicació certificada amb accions manuals i automàtiques associades a la gestió d’anuncis, segons l’estat en què es trobin i el perfil d’usuari de què es disposi. Aquest és el flux d’estats i accions possibles en funció del rol que es tingui: Clicar a la imatge per ampliar El anuncis que es gestionen a l’e-TAULER […]

Manual e-TAULER: 4.1 Edició i publicació – Botons, estats i rols

A la part superior del formulari d’edició dels anuncis hi trobarem la barra de botons (v. imatge). Aquests botons permeten d’efectuar accions que dependran sempre de l’estat en què es trobin els anuncis i els permisos de què es disposin els usuaris de l’e-TAULER. És a dir, en funció d’aquestes variables hi apareixeran un botons […]