Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos: 1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital. Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud [...]

Com renovar un Segell Electrònic per fer ús dels serveis de l’AOC?

Quan caduca el certificat de segell electrònic que tenim instal·lat a les màquines del Consorci AOC per a la utilització d’alguns serveis que el requereixen (p.e: e-TAULER, e-NOTUM i Via Oberta- AEAT), cal que sol·licitis la renovació a través d’EACAT seguint els passos de la següent FAQ: Com sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC? Només […]

Marc jurídic del servei e-TAULER

A partir del 2 d’octubre de 2016 el marc jurídic aplicable a l’e-TAULER és la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions públiques (en endavant, LPACAP o Llei 39/2015) en tant que legislació bàsica, així com la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les Administracions […]

Primers passos amb l’e-TAULER

Si ja has rebut la comunicació de confirmació d’alta al servei e-TAULER: El Gestor d’usuaris d’EACAT del teu ens haurà de donar d’alta els usuaris que hagin d’accedir amb permisos del servei e-TAULER. Hauràs de publicar la URL d’accés al portal ciutadà de l’e-TAULER a la seu electrònica del teu ens. Consulta enllaços i documents […]

Close Bitnami banner
Bitnami