Canvis a la T-CAT (personal en targeta)

La  T-CAT (personal en targeta) a partir de l’adaptació del seu perfil a la normativa eIDAS el 09/05/2018 , inclou dos certificats: T-CAT (Signatura) “SIG” T-CAT (Autentificació) “AUT” El de signatura permetrà realitzar la signatura en totes aquelles aplicacions que sigui necessària. El d’autentificació permetrà autenticar-se per tots aquells tràmits que necessiti consultar. Podeu consultar com […]

Canvis en els perfils dels certificats

A causa de l’adaptació del Catàleg de Certificats que emet el Consorci AOC a la nova normativa EIDAS, a partir del 09/05/2018 es modifica el perfil d’alguns dels certificats existents i s’han afegit de nous. A sota us detallem els canvis: La T-CAT (personal en targeta): és la targeta del personal de les administracions públiques […]

Certificat T-CAT de pseudònim

1. Què és? La T-CAT de pseudònim és un certificat qualificat d’empleat públic amb pseudònim de nivell alt del Catàleg de certificats del Consorci AOC, específic per a casos on no es poden mostrar les dades del titular. Les dades personals i d’identificació (nom, cognoms, DNI) no apareixen en el certificat, ja que són substituïdes [...]

Certificat T-CAT de Representant

El certificat T-CAT de Representant, és un certificat electrònic de representant davant les AAPP de nivell alt, que consta al Catàleg de certificats emets pel Consorci AOC des de la seva adaptació a la normativa eIDAS. Aquest es demanarà sempre acompanyat d’un arxiu PDF que acrediti el nomenament del representant. El document ha de ser […]

Com distingeixo el certificat de signatura i el d’autentificació?

En el moment de fer el tràmit amb la T-CAT, després de l’adaptació dels perfils d’aquesta a la normativa eiDAS i la conseqüent separació del certificat d’autenticació i signatura, és possible que determinades aplicacions mostrin els dos certificats i calgui seleccionar el correcte en funció del tipus de tràmit (autenticació o signatura). La manera en […]