Obtenir fitxer de Log quan es produeix error a l’Entitat de Registre

Quan es produeix un error en realitzar alguna de les operacions dins de l’aplicatiu T-CAT hi ha uns arxius de Log o informació que són de molta utilitat per als tècnics i que caldria adjuntar al crear la incidència. Si estàs treballant amb google Chrome, l’arxiu es troba a la següent adreça: Windows XP: “C:\Document and settings\All […]

X