Models de material fungible i cost per a l’Entitat de Registre TCAT

El cost de les targetes es determina en funció dels requisits de l'ens en quant a la seva personalització. Així mateix, les targetes poden ser genèriques (la comanda mínima serà de 50 targetes), personalitzades per l'Entitat de Registre (la comanda de les targetes amb el disseny personalitzat es realitzarà directament des de la pròpia Entitat [...]
X