Per que no es poden descarregar els certificats (dispositiu) més d’un cop?

Per motius de seguretat i en aplicació de les noves directriu, a partir de 14/04/2016  els certificats de dispositiu, aplicació i personal en programari només es podran descarregar de la carpeta del subscriptor una sola vegada. En el cas que es vulgui guardar, ho haurà de fer, sota la seva responsabilitat, cada organització. Si durant […]

Procedir amb una sol·licitud amb càrrec secretari/interventor/tresorer

Quan arribi a l’Entitat de Registre T-CAT una sol·licitud de certificat amb càrrec, a on aquest indiqui com a càrrec a un secretari secretari- interventor, interventor o ja sigui en nomenament provisional, la comissió de serveis, l’acumulació, el nomenament accidental i el nomenament interí, caldrà que ens adjuntis el BOE, DOGC o document de nomenament […]

Qué és l’extensió de Chrome que cal instal·lar?

Quan accedeixis al nou programari d’ER per primer cop, Chrome et sol·licitarà la instal·lació d’una extensió pel navegador i un component local. Això és deu a que Google Chrome ha deixat de suportar Java, i per tant el component Java (applet) necessari per fer servir la clau privada des del navegador, ja no és operatiu. [...]

Quina funció té cada rol d’una Entitat de Registre T-CAT?

Hi ha establerts quatre rols d'operador (peticionari, aprovador, generador i gestor de certificats), un de coordinador del servei (responsable del servei) i tres figures associades (responsable de seguretat física, responsable de seguretat lògica i arxiver). Tot seguit s'explica la funció que realitza cadascun dels rols: - Peticionari: persona encarregada d'introduir les dades de les sol·licituds [...]

Requisits tècnics mínims per ser Entitat de Registre T-CAT

Els requisits tècnics mínims que són necessaris i recomanables per a ser Entitat de Registre T-CAT són: Requisits mínims: Windows 10 Versió Java 8 Update 201 Processador: CPU Intel Core Duo o Superior / AMD Athlon 64 Memòria RAM: 4 GB Disc dur: 100 Gb Per poder comprovar que tot està ben instal·lat existeix la […]