Com extreure informes de l’aplicació d’Administració de l’ER T-CAT?

L’aplicació permet a l’administrador de l’Entitat de Registre T-CAT extreure informes globals de l’activitat de la mateixa. Els informes disponibles son els següents: – Extracció global de certificats: fa una extracció de tots els certificats gestionats per l’Entitat de Registre. – Informe de certificats vàlids: fa una extracció dels certificats en estat vàlid gestionats per […]

Com generar certificats amb dos lectors?

Per generar certificats amb dos lectors, primer de tot cal introduir la targeta on es vol generar el certificat al lector que estigui lliure.Un cop fet això, l’operador ha de buscar el certificat que vol generar. Aquest es pot buscar a la llista o mitjançant la caixa de cerca de la dreta. Un cop localitzat […]

Com peticionar certificats de dispositiu?

A continuació es mostra la manera d’emplenar les dades del certificats de dispositiu de manera genèrica. Camps de petició de CDA i CDA-SENM Dades del posseïdor de claus Nom aplicació* Cal emplenar amb el nom de l’aplicació Id aplicació* Cal emplenar amb el ID de l’aplicació Correu-e* Cal introduir el correu electrònic del posseïdor. L’aplicació […]

Com puc comprovar la configuració del meu equip?

Per obtenir la informació del sistema on s’estan emetent certificats cal seguir els següents passos: Accedeix a la web https://scd.aoc.cat/test/sysinfo     Punxa sobre el botó que indica “Realitzar test“. Espera que es realitzi l’anàlisi de l’equip i obtenim el resultat que es mostra a la següent imatge. Pots veure que posa una ‘X’ a “Java […]

Com puc comprovar un certificat?

Per tal de comprovar la validesa d’un certificat cal seguir els següents passos: Tenir el certificat operatiu: Si és en programari el tindràs instal·lat en el navegador d’internet (Firefox, Chrome, Explorer, etc.) Si és en dispositiu (targeta o memòria USB), el tindràs connectat al teu equip. Un cop confirmat el pas 1, accedeix a la […]

Com puc fer una prova de signatura?

Per tal de comprovar la validesa d’un certificat cal seguir els següents passos: Tenir el certificat operatiu: Si és en programari el tindrem instal·lat en el navegador d’internet (Firefox, Chrome, Explorer, etc.) Si és en dispositiu (targeta o memòria USB), el tindrem connectat al nostre equip. Un cop confirmat el pas 1, accedim a la […]

Com realitzar una comanda de fungibles?

La sol·licitud l’ha de fer el responsable de l’Entitat de Registre T-CAT, que haurà d’indicar les seves dades al Pas 2 del següent formulari: Teniu a la vostra disposició el document de Portatargetes i la carta del Responsable del servei.

Consultar l’estat de les peticions

Des de scd.aoc.cat a la pantalla principal clicar a “Estat peticions”         L’aplicació mostrarà un llistat de les peticions de l’Entitat de Registre i l’estat en que es troben; pendent d’aprovar, aprovat, denegat, eliminat…             La descripció de l’estat de la sol·licitud es pot trobar a la dreta amb […]

Documentació d’alta al servei ER T-CAT

La documentació d’alta del servei la trobareu a dins de l’EACAT, i cal que l’envieu a través d’EACAT – Tràmits – Prestador Consorci AOC – Servei de certificació digital. Podeu consultar els documents d’alta a continuació: Fitxa de l’entitat de registre ER T-CAT La Fitxa d’Entitat de Registre ER T-CAT s’ha d’actualitzar cada dos anys […]

El peticionari d’una Entitat de Registre TCAT vol introduir un nom d’organització però l’aplicació no permet editar el camp. Apareix un desplegable. Què ha de fer?

S’ha de seleccionar el nom d’organització de la llista. Si no es troba en aquesta, és perquè l’organització no ha enviat la fitxa de subscriptor a CATCert i per tant encara no s’ha pogut donar d’alta o bé l’ens no pertany a aquesta Entitat de Registre TCAT concreta. donat d’alta. Caldrà comunicar al responsable de […]

El responsable del servei de l’Entitat de Registre TCAT ha canviat. Què s’ha de fer?

En els casos que el responsable del servei canviï caldrà realitzar diferents tasques: – Modificar la fitxa d’Entitat de Registre T-CAT: · S’haurà d’accedir a la plataforma EACAT > apartat Tràmits > prestador Consorci AOC > Servei de Certificació Digital > Fitxa d’Entitat de Registre T-CAT, descarregar el formulari, emplenar-lo, signar-lo electrònicament i remetre’l a […]

Guia de sol·licitud de certificats personals amb càrrec

Atesos els canvis incorporats en els tràmits corresponents a les peticions de les T-CAT, a partir d’ara, quan la sol·licitud d’un certificat amb càrrec sigui per a un secretari, secretari- interventor, interventor o tresorer, caldrà que s’adjunti a la sol·licitud, el document que acrediti el seu nomenament per l’òrgan legalment competent per efectuar-lo, o bé [...]
X