Com peticionar certificats de dispositiu?

A continuació es mostra la manera d’emplenar les dades del certificats de dispositiu de manera genèrica. Camps de petició de CDA i CDA-SENM Dades del posseïdor de claus Nom aplicació* Cal emplenar amb el nom de l’aplicació Id aplicació* Cal emplenar amb el ID de l’aplicació Correu-e* Cal introduir el correu electrònic del posseïdor. L’aplicació […]

Obtenir fitxer de Log quan es produeix error a l’Entitat de Registre

Quan es produeix un error en realitzar alguna de les operacions dins de l’aplicatiu T-CAT hi ha uns arxius de Log o informació que són de molta utilitat per als tècnics i que caldria adjuntar al crear la incidència. Si estàs treballant amb google Chrome, l’arxiu es troba a la següent adreça: Windows XP: “C:\Document and settings\All […]

Quina funció té cada rol d’una Entitat de Registre T-CAT?

Hi ha establerts quatre rols d'operador (peticionari, aprovador, generador i gestor de certificats), un de coordinador del servei (responsable del servei) i tres figures associades (responsable de seguretat física, responsable de seguretat lògica i arxiver). Tot seguit s'explica la funció que realitza cadascun dels rols: - Peticionari: persona encarregada d'introduir les dades de les sol·licituds [...]
X