Com realitzar una comanda de fungibles?

La sol·licitud l’ha de fer el responsable de l’Entitat de Registre T-CAT, que haurà d’indicar les seves dades al Pas 2 del següent formulari: Teniu a la vostra disposició el document de Portatargetes i la carta del Responsable del servei.

Consultar l’estat de les peticions

Des de scd.aoc.cat a la pantalla principal clicar a “Estat peticions”         L’aplicació mostrarà un llistat de les peticions de l’Entitat de Registre i l’estat en que es troben; pendent d’aprovar, aprovat, denegat, eliminat…             La descripció de l’estat de la sol·licitud es pot trobar a la dreta amb […]

El responsable del servei de l’Entitat de Registre TCAT ha canviat. Què s’ha de fer?

En els casos que el responsable del servei canviï caldrà realitzar diferents tasques: – Modificar la fitxa d’Entitat de Registre T-CAT: · S’haurà d’accedir a la plataforma EACAT > apartat Tràmits > prestador Consorci AOC > Servei de Certificació Digital > Fitxa d’Entitat de Registre T-CAT, descarregar el formulari, emplenar-lo, signar-lo electrònicament i remetre’l a […]

Models de material fungible i cost per a l’Entitat de Registre TCAT

El cost de les targetes es determina en funció dels requisits de l'ens en quant a la seva personalització. Així mateix, les targetes poden ser genèriques (la comanda mínima serà de 50 targetes), personalitzades per l'Entitat de Registre (la comanda de les targetes amb el disseny personalitzat es realitzarà directament des de la pròpia Entitat [...]

Procedir amb una sol·licitud amb càrrec secretari/interventor/tresorer

Quan arribi a l’Entitat de Registre T-CAT una sol·licitud de certificat amb càrrec, a on aquest indiqui com a càrrec a un secretari secretari- interventor, interventor o ja sigui en nomenament provisional, la comissió de serveis, l’acumulació, el nomenament accidental i el nomenament interí, caldrà que ens adjuntis el BOE, DOGC o document de nomenament […]

Requisits tècnics mínims per ser Entitat de Registre T-CAT

Els requisits tècnics mínims que són necessaris i recomanables per a ser Entitat de Registre T-CAT són: Requisits mínims: Windows 10 Versió Java 8 Update 201 Processador: CPU Intel Core Duo o Superior / AMD Athlon 64 Memòria RAM: 4 GB Disc dur: 100 Gb Per poder comprovar que tot està ben instal·lat existeix la […]