Carpeta del Subscriptor: Com fer el Lliurament dels codis PIN i PUK

Des de la web scd.aoc.cat de la Carpeta de subscriptor clicar a “Pendents de lliurar” A continuació es mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de lliurament. Per buscar el certificat que es vol lliurar, es pot fer una cerca amb l’eina de la dreta o ampliant les peticions que es mostren per […]

Carpeta del subscriptor: Lliurament d’una T-CAT P

Per a procedir al lliurament d’una T-CAT P (en programari) has de seguir els següents passos:Des de scd.aoc.cat, a la pàgina principal anar a “Pendents de lliurar” A continuació se’t mostraran els certificats que el Responsable de Servei tingui pendent de lliurament. Per buscar el certificat que vols descarregar, pots fer una cerca amb la […]

Cicle de vida del certificat d’operador ER T-CAT

Tingueu present que cada vegada que envieu la Fitxa d'Entitat de Registre T-CAT, s'han de indicar totes les dades i tots els operadors, ja que aquesta última fitxa substitueix l'anterior Sol·licitud de certificat d’operador ER T-CAT Quan l’Entitat de Registre T-CAT necessita sol·licitar certificats pels seus operadors, cal que el responsable de servei de l’Entitat [...]

Com consultar els certificats de l’Ens a la Carpeta del subscriptor

L’aplicació permet fer una cerca dels certificats emesos de l’ens. Per fer això, des de scd.aoc.cat clicar a “Certificats emesos”             A continuació es mostrarà un llistat del certificats emesos de l’ens. Els certificats poden estar en estat vàlid, revocat, suspès… Per buscar un certificat concret, es pot fer servir la cerca […]

Com denegar una petició de certificats?

L’operador amb el rol d’aprovador a l’aplicació https://scd.aoc.cat  i accedir a “Sol·licituds pendents d’aprovar”                   A continuació es mostraran les peticions en estat pendent. Per buscar la petició que es vol tractar, es pot fer una cerca amb la caixa de cerca de la dreta o ampliant les […]

Com esborrar una petició de certificats?

L’operador amb el rol d’aprovador ha d’accedir a https://scd.aoc.cat i clicar a “Sol·licituds pendents d’aprovar”                   A continuació es mostraran les peticions en estat pendent. Per buscar la petició que es vol tractar, es pot fer una cerca amb la caixa de cerca de la dreta o ampliant […]

Com extreure informes de l’aplicació d’Administració de l’ER T-CAT?

L’aplicació permet a l’administrador de l’Entitat de Registre T-CAT extreure informes globals de l’activitat de la mateixa. Els informes disponibles son els següents: – Extracció global de certificats: fa una extracció de tots els certificats gestionats per l’Entitat de Registre. – Informe de certificats vàlids: fa una extracció dels certificats en estat vàlid gestionats per […]

Com generar certificats amb dos lectors?

Per generar certificats amb dos lectors, primer de tot cal introduir la targeta on es vol generar el certificat al lector que estigui lliure. Un cop fet això, l’operador ha de buscar el certificat que vol generar. Aquest es pot buscar a la llista o mitjançant la caixa de cerca de la dreta.     […]

Com puc comprovar la configuració del meu equip?

Per obtenir la informació del sistema on s’estan emetent certificats cal seguir els següents passos: Accedeix a la web https://scd.aoc.cat/test/sysinfo     Punxa sobre el botó que indica “Realitzar test“. Espera que es realitzi l’anàlisi de l’equip i obtenim el resultat que es mostra a la següent imatge. Pots veure que posa una ‘X’ a “Java […]

Com puc fer una prova de signatura?

Per tal de comprovar la validesa d’un certificat cal seguir els següents passos: Tenir el certificat operatiu: Si és en programari el tindrem instal·lat en el navegador d’internet (Firefox, Chrome, Explorer, etc.) Si és en dispositiu (targeta o memòria USB), el tindrem connectat al nostre equip. Un cop confirmat el pas 1, accedim a la […]