A través de quins mitjans es comunica el servei idCAT amb les Entitats de Registre idCAT?

El servei idCAT comunica tota la informació de canvis, millores del servei idCAT, etc. a totes les Entitats de Registre que presten el servei. Per a fer-ho, utilitza dos mitjans:  – Correu electrònic: Utilitza els correus electrònics dels certificats d’operador i responsable del servei per a fer arribar la informació necessària pel correcte desenvolupament del […]

Cicle de vida del certificat d’operador ER idCAT

Tingues present que cada vegada que envies la Fitxa d'Entitat de Registre idCAT, s'han de indicar totes les dades i tots els operadors, ja que aquesta última fitxa substitueix l'anterior Sol·licitud de certificat d’operador ER idcat Quan l’Entitat de Registre idCAT necessita sol·licitar certificats pels seus operadors, cal que el responsable de servei de l’Entitat [...]

Com donar-se de baixa com a Entitat de Registre idCAT?

Si voleu comunicar-nos la vostra sol·licitud de baixa, feu-ho a través del tràmit de “Sol·licitud de baixa de servei” que trobareu a l’apartat “Tràmits”, prestador “Consorci AOC, en concret  AOC – Baixa de servei  3 mesos abans de deixar de prestar el servei.

Quines són les IP’s relacionades amb el servei d’Entitat de Registre idCAT?

Les adreces d’accés als servei d’Entitat de Registre idCAT són les següents: Servei Entorn Nom de domini Nova IP del servei Ports a tenir oberts Descripció Servei idCAT Producció  www.idcat.cat 212.31.61.101 80, 443 i 4443 Web dels  operadors de les entitats de registre idCAT Serveis validació i autoritat de temps Producció  ocsp.catcert.cat 212.31.61.102 80 Servei […]

X