Com actualitzar les dades de l’Entitat de Registre idCAT?

La Fitxa d’Entitat de Registre idCAT és el document en què consten les dades d’aquesta; l’adreça, l’horari del servei, si s’ha de demanar cita prèvia… i les dades de tots els operadors que presten el servei. Aquesta s’ha d’enviar actualitzat a l’AOC sempre que hi hagi un canvi en les dades de l’Entitat de Registre […]

Quins rols hi ha dins d’una Entitat de Registre IdCAT?

Els dos rols que intervenen a una Entitat de Registre idCAT són: Responsable del servei. Les seves funcions són les següents: – Gestionar els operadors de l’Entitat de Registre idCAT. Decideix qui són els operadors idCAT que prestaran el servei i en gestiona la seva formació. A més, lliura els certificats d’Operador d’Entitat de Registre […]

X