Com es revoca un certificat idCAT?

En el menú de la part superior del web d’operador (https://www.idcat.cat:4443) es pot trobar l’enllaç “Consulta de Certificats” des del que es pot consultar qualsevol certificat mitjançant el número de NIF o NIE. Es mostra un llistat amb tots els certificats associats a aquell número de document i es pot accedir al detall del qual […]

He generat un idCAT però no genera el document de compareixença

Quan l’operador ha realitzat una emissió, ha d’accedir a “consulta de certificats” si el certificat s’ha generat correctament, accedir a la última columna del registre del certificat que s’acaba d’emetre i comprovar si està l’enllaç Doc. En cas que no aparegui l’enllaç, s’haurà de fer una revocació d’ofici (que signa l’operador que ha fet l’operació) […]

X