Com es revoca un certificat idCAT?

En el menú de la part superior del web d’operador es pot trobar l’enllaç “Consulta de Certificats” des del que es pot consultar qualsevol certificat mitjançant el número de NIF o NIE. Es mostra un llistat amb tots els certificats associats a aquell número de document i es pot accedir al detall del que s’està […]

He generat un idCAT però no genera el document de compareixença

Quan l’operador ha realitzat una emissió, ha d’accedir a “consulta de certificats” si el certificat s’ha generat correctament, accedir a la última columna del registre del certificat que s’acaba d’emetre i comprovar si està l’enllaç Doc. En cas que no aparegui l’enllaç, s’haurà de fer una revocació d’ofici (que signa l’operador que ha fet l’operació) […]