Com donar d’alta a un usuari de l’ens per realitzar registres d’idCAT Mòbil?

El responsable d’interoperabilitat de cada ens ha d’accedir a EACAT amb certificat digital. A continuació el responsable ha d’accedir a “Configuració” i seleccionar l’usuari al qual cal donar permisos. Un cop seleccionat l’usuari caldrà cercar el servei de via oberta per assignar-li els rols, si l’usuari ja té algun rol, només cal afegir-li els rols […]

Com fan els operadors un idCAT Mòbil presencialment?

Un cop el responsable d’interoperabilitat de l’ens els hi ha donat els permisos per a realitzar els tràmits, els operadors d’entrar a l’EACAT, fent servir la targeta d’operador d’ER idCAT (per a més informació sobre aquests passos previs consulteu el contingut de la FAQ): 1. Un cop a l’EACAT anem a “VIA OBERTA” i, allà, […]

Com gestiona la modificació/baixa idCAT Mòbil un operador de l’Entitat de Registre

Des del Consorci AOC s’està treballant per oferir totes les funcionalitats necessàries per a la gestió del cicle de vida de l’idCAT Mòbil com a credencial. Provisionalment, però, les operacions com la modificació de dades i baixa, no estan disponibles a través de Via Oberta i les haureu d’enviar al nostre Centre d’Atenció a l’Usuari, […]

Ja sóc ER idCAT, com puc oferir l’idCAT Mòbil?

Si ja ets ER idCAT i també vols oferir l'idCAT Mòbil, hauràs de seguir els següents passos: És necessari tenir signat el Conveni Marc d’Interoperabilitat i tenir assignat un Responsable d’Interoperabilitat. Cal haver signat el Subencàrrec de tractament. Per a realitzar la signatura cal que ens feu arribar, a través del Centre d’Atenció a l’Usuari [...]

Primers passos a l’idCAT Mòbil

Un cop l’Entitat de registre està habilitada per emetre idCAT Mòbil, cal que: Els responsable d’interoperabilitat de l’ens doni els permisos corresponents als operadors. Els operadors comprovin que poden accedir a l’EACAT amb la seva targeta d’operador idCAT. Informació relacionada: Com fan els operadors un idCAT Mòbil presencialment? Com donar d’alta a un usuari de […]

X