Com consultar un certificat a través de l’opció Exportació? Què es pot veure?

L’operador té l’opció de fer la cerca de certificats, a més de mitjançant l’apartat “Consulta de certificats”, a través de l’opció “Exportació”, que també apareix al menú superior del web d’operador (https://www.idcat.cat:4443). Aquesta cerca permet filtrar per dates i operacions, i mostra informació en format Excel de les operacions realitzades. Per exemple, permet saber quin […]

En quins idiomes es pot imprimir el document de compareixença que es lliura al ciutadà?

El document de compareixença es pot emetre en català, castellà, aranès, anglès i francès. Just abans de generar el certificat, s’ha de seleccionar l’idioma en què s’imprimirà el document, que ha de ser el més entenedor pel ciutadà. En el moment d’emetre, habilitar i revocar el certificat (https://www.idcat.cat:4443), s’ha d’escollir l’idioma en què es generarà […]

Pot un ciutadà demanar un certificat idCAT per una tercera persona?

L’emissió i gestió de l’idCAT és un tràmit similar a l’obtenció del NIF, ja que es tracta d’un document (electrònic) que permet la identificació per mitjans electrònics. I així com l’obtenció del NIF no es pot delegar, l’idCAT tampoc el pot adquirir una altra persona. El procés d’identificació per a l’obtenció de l’idCAT és al [...]

Què cal fer per confirmar que una sol·licitud d’idCAT s’ha validat correctament?

Per a verificar si realment ha arribat a bon fi la validació d’un certificat idCAT, pots accedir a través de la plana (https://www.idcat.cat:4443) a l’opció “consulta de prevalidació” del menú superior. Si trobes resultats voldrà dir que la sol·licitud del certificat s’ha generat correctament i que resta pendent de la descàrrega per part del ciutadà. […]

Què cal fer quan un ciutadà aporta un document acreditatiu sense cognoms?

No és comú, però pot passar que una persona estrangera no tingui cognoms, i només tingui el nom en el document acreditatiu. En aquest cas, el sistema està preparat per a poder emetre l’idCAT, tot i que dóna un avís per a evitar que es tracti d’un error, i no s’emeti l’idCAT sense cognoms a una […]

Què cal fer quan un ciutadà, el DNI del qual no té lletra, vol l’idCAT?

En el cas que una persona vulgui validar l’idCAT amb un DNI sense lletra (dels antics) es demanarà al ciutadà si té la targeta en què el Ministeri de l’Interior informava de la lletra que corresponia a cada número. En aquest cas, es farà la fotocòpia i compulsa d’aquesta targeta del Ministeri i s’adjuntarà a […]

Quina és la vigència dels documents d’identificació?

Us indiquem com procedir en cas de documents d’identificació caducats, per a l’emissió de nous idCAT Certificat i idCAT Mòbil (DNI o TIE):  DNI: té la vigència que s’indica a la targeta i no és prorrogable. Per tant, només s’accepten DNI vigents.  Passaport: només s’accepten passaports vigents ja que la pròrroga, o no, d’aquest document depèn […]

X