Procediments de les Entitats de Registre idCAT

Podeu descarregar de sota els procediments operatius, de seguretat i d’arxiu. Procediments operatius: Procediment d’emissió Procediment d’habilitació Procediment de revocació Procediment de seguretat Procediment d’arxiu Nota: amb l’objectiu d’assegurar el correcte funcionament de l’ER idCAT, es realitzen auditories periòdiques del servei.

X