Anul·lació de notificacions electròniques

Si detecteu que una notificació electrònica és errònia o improcedent, podeu contactar amb el CAU de l’AOC per anul·lar-la, amb independència de l’estat en què es trobi (pendent d’acceptació, acceptada o rebutjada).   Heu d’obrir una petició de suport facilitant l’ID de la notificació i indiqueu de forma clara que es tracta d’una anul·lació. Quan el CAU finalitzi la realització de les tasques necessàries, la notificació electrònica constarà a l’espai de gestió del […]

Com crear una notificació/comunicació?

Aquest apartat mostra com crear notificacions i comunicacions a través de la plataforma EACAT, tot accedint al servei eNOTUM. Si el que desitgeu és utilitzar sistemes propis, cal utilitzar els serveis web, tot integrant-vos al servei (Més informació: Com integrar-se a l’e-NOTUM?)

Com fer la convocatòria d’un òrgan col·legiat?

Per fer la convocatòria d'un òrgan col•legiat amb e-NOTUM per EACAT, caldrà fer els passos següents: Informar prèviament a tots els membres de l'òrgan col•legiat (o regular-ne l'obligatorietat) que les convocatòries es notificaran per mitjans electrònics, i assegurar que tots els membres tenen les eines i recursos tecnològics necessaris per poder accedir-hi. Entrar a EACAT [...]

Com integrar-se a l’e-NOTUM?

Primers passos per la integració Opció 1.- Si encara no disposes del servei: Si estàs interessat en fer servir el servei e-NOTUM des d’una aplicació pròpia, el que has de fer és: Emplenar la sol•licitud d’alta al servei, indicant que vols accedir al servei mitjançant serveis web i completant l’annex d’integració, amb les dades següents: […]

Com podem consultar si una persona destinatària té representants i notificar-los?

El servei e-NOTUM està integrat amb Representa i des del portal de l’empleat públic a EACAT, es permet la consulta de les representacions que disposa la persona destinatària d’una notificació i afegir-les com a destinatàries addicionals. A continuació t’expliquem com fer-ho. Es crea la notificació de manera habitual, a través del portal de l’empleat. La […]

Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos: 1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital. Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud [...]

Com renovar un Segell Electrònic per fer ús dels serveis de l’AOC?

Quan caduca el certificat de segell electrònic que tenim instal·lat a les màquines del Consorci AOC per a la utilització d’alguns serveis que el requereixen (p.e: e-TAULER, e-NOTUM i Via Oberta- AEAT), cal que sol·licitis la renovació a través d’EACAT seguint els passos de la següent FAQ: Com sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC? Només […]

Com sol·licitar el servei e-NOTUM?

Per a sol·licitar el servei de notificacions electròniques, el procediment a seguir és el següent: Si ets un organisme de l’Administració de la Generalitat, Has de fer servir el servei e-NOTUM del Consorci AOC mitjançant la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA) que gestiona l’Oficina de Processos i Administració electrònica (OPAE). Per tal de sol·licitar […]

Configuració e-NOTUM

Com definir l’idioma de la pàgina d’accés a les notificacions? La pàgina d’accés a les notificacions per part dels ciutadans, està disponible en 4 idiomes (català, castellà, occità i anglès). Per definir l’idioma d’accés a la pròpia URL només cal afegir la etiqueta corresponent a aquest, com s’indica a l’exemple de sota (&locale=). Català https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=7996100001&codiDepartament=7996100001&locale=ca [...]

Documentació genèrica per a integrar-se a la PCI

Per integrar aquest servei amb plataformes pròpies, cal fer-ho a través de la PCI (Plataforma de Col·laboració Interadministrativa). La PCI és un conjunt de sistemes i components orientats a la total disponibilitat dels serveis amb garanties de màxima seguretat en el servei i en l’accés a les dades. La documentació següent conté les especificacions de […]