Accés a la notificació rebuda

A continuació trobareu indicacions per accedir a les  notificacions rebudes, en funció del mètode d’accés i el tipus d’ens que sigueu:

Altres tipus de comunicacions electròniques

El servei e-NOTUM ofereix la possibilitat de fer comunicacions electròniques que no siguin notificacions, és a dir, qualsevol tipus de comunicació que des de l’administració es vulgui fer als interessats, però que per procediment administratiu no calgui que s’hagi de notificar de forma fefaent. En aquests casos, l’administració pot utilitzar el servei e-NOTUM per fer […]

Aspectes jurídico-organitzatius

Per dur a terme la implantació de les notificacions electròniques a la pròpia organització, cal tenir en compte que no es tracta només de la implantació d’un projecte tecnològic, sinó que caldrà planificar el projecte tenint en compte els aspectes jurídics, tecnològics i organitzatius. En aquest mòdul es detallen tots aquests aspectes que s'hauran de [...]

Casos d’ús

En aquest apartat s’expliquen els casos d’ús més habituals en l’ús de les notificacions electròniques, i s’inclouen les actuacions que cal tenir en compte en cada cas i alguns models d’exemple. Convocatòries d’ajuts, subvencions o prestacions socials En les convocatòries d’ajuts, subvencions o prestacions socials, els ens locals poden incloure en les bases reguladores la [...]

Com definir l’idioma de la pàgina d’accés a les notificacions?

La pàgina d’accés a les notificacions per part dels ciutadans, està disponible en 4 idiomes (català, castellà, occità i anglès). Per definir l’idioma d’accés a la pròpia URL només cal afegir la etiqueta corresponent a aquest, com s’indica a l’exemple de sota (&locale=). Català https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=7996100001&codiDepartament=7996100001&locale=ca Castellà https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=7996100001&codiDepartament=7996100001&locale=es Occità https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=7996100001&codiDepartament=7996100001&locale=oc Anglès https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=7996100001&codiDepartament=7996100001&locale=en

Com es pot saber que s’ha rebut una notificació electrònica?

S’enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic o al número de mòbil que es va facilitar a l’organisme que emet la notificació. De totes maneres, és possible la creació de notificacions sense avís, donat que no és obligatori per a l'ens informar dels camps de correu-e i telèfon en els següents casos: Persones físiques, si la [...]

Com fer la convocatòria d’un òrgan col·legiat?

Per fer la convocatòria d'un òrgan col•legiat amb e-NOTUM per EACAT, caldrà fer els passos següents: Informar prèviament a tots els membres de l'òrgan col•legiat (o regular-ne l'obligatorietat) que les convocatòries es notificaran per mitjans electrònics, i assegurar que tots els membres tenen les eines i recursos tecnològics necessaris per poder accedir-hi. Entrar a EACAT [...]

Com integrar-se a l’e-NOTUM?

Primers passos per la integració Opció 1.- Si encara no disposes del servei: Si estàs interessat en fer servir el servei e-NOTUM des d’una aplicació pròpia, el que has de fer és: Emplenar la sol•licitud d’alta al servei, indicant que vols accedir al servei mitjançant serveis web i completant l’annex d’integració, amb les dades següents: […]

Com podem personalitzar els peus de recurs a l’e-NOTUM?

L’usuari de l’entitat amb permisos de gestor, pot accedir a l’apartat “Configuració” i crear nous peus de recurs des de l’opció “Peu de recurs”. Es pot veure el llistat de Peu de recurs que té l’ens predefinit i crear-ne de nous prement +. També es poden editar o esborrar.    

Com puc modificar el telèfon o adreça de correu-e de contacte?

Quan s’emet una notificació, s’envia un avís a l’adreça de correu electrònic o al número de telèfon mòbil que es va facilitar a l’organisme que emet la notificació. Si es volen modificar aquestes dades, cal posar-se en contacte amb l’administració que ha emès la notificació, donat que és aquesta la responsable del tractament de les mateixes. Cal […]

Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos: 1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital. Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud [...]
Close Bitnami banner
Bitnami