Com crear una notificació/comunicació?

Aquest apartat mostra com crear notificacions i comunicacions a través de la plataforma EACAT, tot accedint al servei eNOTUM. Si el que desitgeu és utilitzar sistemes propis, cal utilitzar els serveis web, tot integrant-vos al servei (Més informació: Com integrar-se a l’e-NOTUM?)

Com fer la convocatòria d’un òrgan col·legiat?

Per fer la convocatòria d'un òrgan col•legiat amb e-NOTUM per EACAT, caldrà fer els passos següents: Informar prèviament a tots els membres de l'òrgan col•legiat (o regular-ne l'obligatorietat) que les convocatòries es notificaran per mitjans electrònics, i assegurar que tots els membres tenen les eines i recursos tecnològics necessaris per poder accedir-hi. Entrar a EACAT [...]

Com podem consultar si una persona destinatària té representants i notificar-los?

El servei e-NOTUM està integrat amb Representa i des del portal de l’empleat públic a EACAT, es permet la consulta de les representacions que disposa la persona destinatària d’una notificació i afegir-les com a destinatàries addicionals. A continuació t’expliquem com fer-ho. Es crea la notificació de manera habitual, a través del portal de l’empleat. La […]

Configuració e-NOTUM

Com definir l’idioma de la pàgina d’accés a les notificacions? La pàgina d’accés a les notificacions per part dels ciutadans, està disponible en 4 idiomes (català, castellà, occità i anglès). Per definir l’idioma d’accés a la pròpia URL només cal afegir la etiqueta corresponent a aquest, com s’indica a l’exemple de sota (&locale=). Català https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=7996100001&codiDepartament=7996100001&locale=ca [...]