Anul·lació de notificacions electròniques

Si detecteu que una notificació electrònica és errònia o improcedent, podeu contactar amb el CAU de l’AOC per anul·lar-la, amb independència de l’estat en què es trobi (pendent d’acceptació, acceptada o rebutjada).   Heu d’obrir una petició de suport facilitant l’ID de la notificació i indiqueu de forma clara que es tracta d’una anul·lació. Quan el CAU finalitzi la realització de les tasques necessàries, la notificació electrònica constarà a l’espai de gestió del […]