La notificació no pertany al destinatari

Aquest error es dóna quan s’està accedint a una notificació i les dades amb les quals s’està identificant el destinatari  no corresponen amb les dades amb que s’ha dipositat la notificació. Cal que revisis les dades que estàs indicant per accedir a la notificació. Pots trobar informació sobre les dades que et calen al correu […]

No puc accedir a una notificació i em surt un error. Què pot passar?

Les notificacions poden configurar-se amb tres nivells d’accés (BAIX, SUBSTANCIAL i ALT) en funció del nivell de seguretat que es requereix per accedir-hi. Podeu obtenir més informació a: https://www.aoc.cat/knowledge-base/quins-nivell-dacces-es-permet-configurar-en-una-notificacio/ En aquest sentit, si s’accedeix amb un mecanisme d’autenticació inferior al requerit, surten aquests missatges d’error: Si s’empra la paraula de pas i la notificació requereix […]

Per què surt error en intentar obtenir la contrasenya d’un sol ús?

Si en sol·licitar la contrasenya d’un sol ús per a accedir a una notificació electrònica apareix l’error “No hi ha notificacions per a aquestes dades informades” o “La notificació no pertany al destinatari” el motiu pot ser un dels següents: En generar-se la notificació per part de l’organisme notificador, aquesta no ha estat configurada per a poder […]

Quin ús té la funcionalitat “Comparteixen una única notificació”

Si la notificació va dirigida a més d'un destinatari, apareixerà l'opció de marcar el check "Comparteixen una única notificació". Marcar o desmarcar aquesta opció implica el següent: Si no es marca el check: Es crea N notificacions (N ID's diferents) i cada una d'elles està dirigida a un sol destinatari Si es marca el check: Es crea una única [...]

Quins missatges rebré com a destinatari d’una notificació eletrònica?

En dipositar-se la notificació, rebràs un correu i un SMS (si s’han informat aquests camps) indicant que disposes d’una notificació de l’organisme en qüestió. Pots veure quan cal informar o no aquests camps a la FAQ: El correu-e i el telèfon del destinatari són obligatoris o opcionals? Per defecte, e-NOTUM t’enviarà un recordatori  a la […]

Requisitos técnicos de acceso las notificaciones de e-NOTUM

Los requisitos técnicos mínimos que deben cumplir los ciudadanos y empresas usuarias del servicio de notificaciones electrónicas son los siguientes: 1) .- Navegadores soportados: en relación con los navegadores, visite este enlace para informarle  https://consorciaoc.github.io/browser-support/ 2) .- Certificados digitales: si accede con certificado digital, comprobar que: dispone de un certificado digital vigente emitido por cualquiera de […]

Requisits tècnics d’accés a notificacions d’e-NOTUM

Els requisits tècnics mínims que han de complir els ciutadans i empreses usuàries del servei de notificacions electròniques són els següents: 1).- Navegadors suportats: en relació amb els navegadors, visiteu aquest enllaç per informar-vos https://consorciaoc.github.io/browser-support/ 2).- Certificats digitals: si accediu amb certificat digital, cal comprovar que: disposeu d’un certificat digital vigent emès per qualsevol de les […]

S’accedeix amb un certificat però no apareix per acceptar-la. Motiu?

Si el certificat amb el que s’accedeix és d’empresa i s’accedeix amb navegador Firefox, el motiu pel que no apareix el certificat amb el que s’ha accedit a la notificació, és que aquest no està instal·lat al magatzem de Windows. Per a solucionar el problema s’hauria de fer una còpia de seguretat del certificat des […]

Close Bitnami banner
Bitnami