Formulari d’alta al servei de Notificacions de Trànsit

El formulari s’ha de lliurar al Consorci AOC a través d’EACAT per a sol·licitar el servei e-NOTUM per la modalitat específica de notificacions de sancions de trànsit. Trobareu el formulari a l’apartat “com sol·licitar-ho” del següent enllaç.

X