Aspectes jurídico-organitzatius

Per dur a terme la implantació de les notificacions electròniques a la pròpia organització, cal tenir en compte que no es tracta només de la implantació d’un projecte tecnològic, sinó que caldrà planificar el projecte tenint en compte els aspectes jurídics, tecnològics i organitzatius. En aquest mòdul es detallen tots aquests aspectes que s'hauran de [...]

Casos d’ús

En aquest apartat s’expliquen els casos d’ús més habituals en l’ús de les notificacions electròniques, i s’inclouen les actuacions que cal tenir en compte en cada cas i alguns models d’exemple. Convocatòries d’ajuts, subvencions o prestacions socials En les convocatòries d’ajuts, subvencions o prestacions socials, els ens locals poden incloure en les bases reguladores la [...]

Exemples d’ús (regulació)

Ajuntament d’Esplugues L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat va aprovar la modificació de la seva ordenança reguladora de l’administració electrònica per tal de gestionar més eficientment la notificació electrònica dels seus actes administratius. En aquest sentit, amb el nou articulat la notificació electrònica es podia practicar en qualsevol dels procediments administratius que es tramitin per l’ajuntament. Així [...]
Close Bitnami banner
Bitnami