Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos: 1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital. Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud [...]

Com renovar un Segell Electrònic per fer ús dels serveis de l’AOC?

Quan caduca el certificat de segell electrònic que tenim instal·lat a les màquines del Consorci AOC per a la utilització d’alguns serveis que el requereixen (p.e: e-TAULER, e-NOTUM i Via Oberta- AEAT), cal que sol·licitis la renovació a través d’EACAT seguint els passos de la següent FAQ: Com sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC? Només […]

Com sol·licitar el servei e-NOTUM?

Per a sol·licitar el servei de notificacions electròniques, el procediment a seguir és el següent: Si ets un organisme de l’Administració de la Generalitat, Has de fer servir el servei e-NOTUM del Consorci AOC mitjançant la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA) que gestiona l’Oficina de Processos i Administració electrònica (OPAE). Per tal de sol·licitar […]

El concepte de comunicació electrònica

Què és una comunicació electrònica? El servei e-NOTUM ofereix la possibilitat de fer comunicacions electròniques que no siguin notificacions, és a dir, qualsevol tipus de comunicació que des de l’administració es vulgui fer als interessats, però que per procediment administratiu no calgui que s’hagi de notificar de forma fefaent. En aquests casos, l’administració pot utilitzar [...]

El concepte de notificació electrònica

En aquest apartat, repassarem el concepte de notificació des d'un punt de vista jurídic, i veurem quines són les característiques específiques de la notificació quan aquesta es practica per mitjans electrònics, és a dir, quan fem una notificació electrònica. Veurem també quin és el marc normatiu que regula la notificació electrònica, i analitzarem quins són [...]

Estats de la notificació electrònica

Al servei e-NOTUM s’han definit 5 estats en què es pot trobar una notificació, des que es posa a disposició de l’interessat, fins que és acceptada o rebutjada per aquest***. A la següent taula es detallen tots els estats de les notificacions a l’e-NOTUM, amb la descripció i els efectes jurídics aplicables en cada cas: […]

Guia d’implantació del projecte e-NOTUM

Per dur a terme la implantació de les notificacions electròniques a la pròpia organització, cal tenir en compte que no es tracta només de la implantació d’un projecte tecnològic, sinó que caldrà planificar el projecte tenint en compte els aspectes jurídics, tecnològics i organitzatius. En aquest mòdul es detallen tots aquests aspectes que s’hauran de […]

Primers passos amb l’e-NOTUM

Si ja has rebut la comunicació de confirmació d’alta al servei e-NOTUM: Has de publicar la URL d’accés als ciutadans i empreses destinataris de les notificacions al web corporatiu del teu ens. (Més informació: Quina és la URL de l’e-NOTUM que hem de tenir publicada al nostre web?) El Gestor d’usuaris d’EACAT del teu ens […]

Quina és la URL de l’e-NOTUM que hem de tenir publicada al nostre web?

El format d’URL d’accés a les notificacions electròniques que ha d’estar publicat al web del teu organisme, és el següent: https://usuari.enotum.cat/login?codiOrganisme=$CODI_ENS&codiDepartament=$CODI_DEPARTAMENT on el codi d’organisme i el codi de departament correspon al codi INE10 de l’ens. Aquest codi INE10 el podeu consultar al web del Municat . Nota important: Aquells ens que tenen un “0” […]

X