Com puc sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC?

Segueix els següents passos: 1. Accedir a EACAT > Tràmits > Prestador Consorci AOC > Servei de certificació digital > T-CAT: Sol·licitud i renovació de certificats d'aplicació. El sol·licitant de certificats de dispositiu ha d'accedir a EACAT i identificar-se amb certificat digital. Nota: també pot accedir un usuari amb rol d’editor i deixar la sol·licitud [...]

Com renovar un Segell Electrònic per fer ús dels serveis de l’AOC?

Quan caduca el certificat de segell electrònic que tenim instal·lat a les màquines del Consorci AOC per a la utilització d’alguns serveis que el requereixen (p.e: e-TAULER, e-NOTUM i Via Oberta- AEAT), cal que sol·licitis la renovació a través d’EACAT seguint els passos de la següent FAQ: Com sol·licitar un Segell Electrònic de l’AOC? Només […]

Com sol·licitar el servei e-NOTUM?

Per a sol·licitar el servei de notificacions electròniques, el procediment a seguir és el següent: Si ets un organisme de l’Administració de la Generalitat, Has de fer servir el servei e-NOTUM del Consorci AOC mitjançant la Plataforma d’integració i col·laboració administrativa (PICA) que gestiona l’Oficina de Processos i Administració electrònica (OPAE). Per tal de sol·licitar […]

El concepte de comunicació electrònica

Què és una comunicació electrònica? Header text Header text El servei e-NOTUM ofereix la possibilitat de fer comunicacions electròniques que no siguin notificacions, és a dir, qualsevol tipus de comunicació que des de l’administració es vulgui fer als interessats, però que per procediment administratiu no calgui que s’hagi de notificar de forma fefaent. En aquests [...]

El concepte de notificació electrònica

En aquest apartat, repassarem el concepte de notificació des d'un punt de vista jurídic, i veurem quines són les característiques específiques de la notificació quan aquesta es practica per mitjans electrònics, és a dir, quan fem una notificació electrònica. Veurem també quin és el marc normatiu que regula la notificació electrònica, i analitzarem quins són [...]

Estats de la notificació electrònica

Al servei e-NOTUM s’han definit 5 estats en què es pot trobar una notificació, des que es posa a disposició de l’interessat, fins que és acceptada o rebutjada per aquest***. A la següent taula es detallen tots els estats de les notificacions a l’e-NOTUM, amb la descripció i els efectes jurídics aplicables en cada cas: […]

Guia d’implantació del projecte e-NOTUM

Per dur a terme la implantació de les notificacions electròniques a la pròpia organització, cal tenir en compte que no es tracta només de la implantació d’un projecte tecnològic, sinó que caldrà planificar el projecte tenint en compte els aspectes jurídics, tecnològics i organitzatius. En aquest mòdul es detallen tots aquests aspectes que s’hauran de […]

Primers passos amb l’e-NOTUM

Si ja has rebut la comunicació de confirmació d’alta al servei e-NOTUM: Has de publicar la URL d’accés als ciutadans i empreses destinataris de les notificacions al web corporatiu del teu ens. (Més informació: Quina és la URL de l’e-NOTUM que hem de tenir publicada al nostre web?) El Gestor d’usuaris d’EACAT del teu ens […]

Quina és la URL de l’e-NOTUM que hem de tenir publicada al nostre web?

El format d’URL d’accés a les notificacions electròniques que ha d’estar publicat al web del teu organisme, és el següent: https://usuari.enotum.cat/login?codiOrganisme=$CODI_ENS&codiDepartament=$CODI_DEPARTAMENT on el codi d’organisme i el codi de departament correspon al codi INE10 de l’ens. Aquest codi INE10 el podeu consultar al web del Municat . Nota important: Aquells ens que tenen un “0” […]