Accés a la notificació rebuda

A continuació trobareu indicacions per accedir a les  notificacions rebudes, en funció del mètode d’accés i el tipus d’ens que sigueu:

Com es pot saber que s’ha rebut una notificació electrònica?

S’enviarà un avís a l’adreça de correu electrònic o al número de mòbil que es va facilitar a l’organisme que emet la notificació. Per defecte, e-NOTUM t’enviarà un recordatori  a la meitat del termini, excepte en el casos en que l’ens emissor de la notificació hagi definit un termini personalitzat en l’enviament. De totes maneres, és possible [...]

Com puc modificar el telèfon o adreça de correu-e de contacte?

Quan s’emet una notificació, s’envia un avís a l’adreça de correu electrònic o al número de telèfon mòbil que es va facilitar a l’organisme que emet la notificació. Si es volen modificar aquestes dades, cal posar-se en contacte amb l’administració que ha emès la notificació, donat que és aquesta la responsable del tractament de les mateixes. Cal […]

Errors més comuns en accedir a una notificació

He demanat una constrasenya d'un sol ús i no funciona Si un cop rebuda la contrasenya d’un sol ús no funciona és perquè al generar-la es guarda un identificador d’aquesta en sessió per a després poder-lo validar juntament amb la paraula de pas que es rep al correu, per tant si es tanca el navegador abans d’accedir a la [...]

Hi ha una errada en la notificació, què faig?

Si detecteu que hi ha alguna errada en la notificació o bé, teniu dubtes sobre el seu contingut, cal que contacteu amb l’organisme emissor de la mateixa. Tant al missatge d’avís rebut per correu-e i/o telèfon com a la pròpia notificació, s’indica quina ha estat l’administració pública o organisme que ha emès la notificació. Caldrà […]

Perquè pregunta si vull rebre les notificacions en format electrònic?

En aquest procediment, t’ho pregunta per que vas triar que volies ser notificat en paper. L’administració, tot i que ja t’ha enviat una notificació en paper, diposita la mateixa notificació a la seu electrònica de l’ens, en format electrònic. Si accedeixes a la notificació electrònica, el sistema et pregunta si vols canviar, només per a aquest procediment, […]

Quins nivells d’accés es poden definir en una notificació?

Es defineixen 3 nivells d’accés per a les notificacions, per tal que hi puguin accedir ciutadania i empreses: BAIX: Poden accedir amb qualsevol dels mecanismes disponibles per a l’autenticació a e-Notum, inclosos idCAT Mòbil obtingut per Internet, paraula de pas del propi e-Notum i Cl@ve PIN de nivell bàsic, amb registre basat en l’enviament d’un […]

Requisitos técnicos de acceso las notificaciones de e-NOTUM

Los requisitos técnicos mínimos que deben cumplir los ciudadanos y empresas usuarias del servicio de notificaciones electrónicas son los siguientes: 1) .- Navegadores soportados: en relación con los navegadores, visite este enlace para informarle  https://consorciaoc.github.io/browser-support/ 2) .- Certificados digitales: si accede con certificado digital, comprobar que: dispone de un certificado digital vigente emitido por cualquiera de […]

Requisits tècnics d’accés a notificacions d’e-NOTUM

Els requisits tècnics mínims que han de complir els ciutadans i empreses usuàries del servei de notificacions electròniques són els següents: 1).- Navegadors suportats: en relació amb els navegadors, visiteu aquest enllaç per informar-vos https://consorciaoc.github.io/browser-support/ 2).- Certificats digitals: si accediu amb certificat digital, cal comprovar que: disposeu d’un certificat digital vigent emès per qualsevol de les […]