Accés a la notificació rebuda

A continuació trobareu indicacions per accedir a les  notificacions rebudes, en funció del mètode d’accés i el tipus d’ens que sigueu:

La notificació no pertany al destinatari

Aquest error es dóna quan s’està accedint a una notificació i les dades amb les quals s’està identificant el destinatari  no corresponen amb les dades amb que s’ha dipositat la notificació. Cal que revisis les dades que estàs indicant per accedir a la notificació. Pots trobar informació sobre les dades que et calen al correu […]

No puc accedir a una notificació i em surt un error. Què pot passar?

Les notificacions poden configurar-se amb tres nivells d’accés (BAIX, SUBSTANCIAL i ALT) en funció del nivell de seguretat que es requereix per accedir-hi. Podeu obtenir més informació a: https://www.aoc.cat/knowledge-base/quins-nivell-dacces-es-permet-configurar-en-una-notificacio/ En aquest sentit, si s’accedeix amb un mecanisme d’autenticació inferior al requerit, surten aquests missatges d’error: Si s’empra la paraula de pas i la notificació requereix […]

Quins missatges rebré com a destinatari d’una notificació eletrònica?

En dipositar-se la notificació, rebràs un correu i un SMS (si s’han informat aquests camps) indicant que disposes d’una notificació de l’organisme en qüestió. Pots veure quan cal informar o no aquests camps a la FAQ: El correu-e i el telèfon del destinatari són obligatoris o opcionals? Per defecte, e-NOTUM t’enviarà un recordatori  a la […]

S’accedeix amb un certificat però no apareix per acceptar-la. Motiu?

Si el certificat amb el que s’accedeix és d’empresa i s’accedeix amb navegador Firefox, el motiu pel que no apareix el certificat amb el que s’ha accedit a la notificació, és que aquest no està instal·lat al magatzem de Windows. Per a solucionar el problema s’hauria de fer una còpia de seguretat del certificat des […]

Close Bitnami banner
Bitnami