Incorporació d’estats al Punt General d’Entrada d’e.FACT (01/02/2017)

La incorporació d’estats al Punt General d’Entrada d’e.FACT es va realitzar el dia 01 de febrer de 2017. A continuació, es presenten els canvis que es van aplicar: 1.- Objectiu: Incorporar les adaptacions necessàries al Punt General d’Entrada de Factures (PGE, en endavant) del servei  e.FACT per complir amb els requisits exigits als PGE tal […]

Integració amb l’e.FACT

Com integrar-se amb l'e-FACT? Per a rebre factures a través dels sistemes d’informació propis has de seguir la documentació tècnica d’integració via sFTP  de la guia d’integració al Hub d’eFACT. Cal que a banda, s'hagi tramès el formulari de sol·licitud d'alta del servei que trobaràs a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit [...]
X