Descarregar factures

Com descarregar les factures en format XML? El format XML de les factures és el format original amb el qual s’envia la factura a la plataforma e.FACT. Per descarregar les factures en aquest format, primer cal que seleccionis les factures a descarregar del llistat (també es poden seleccionar totes les factures clicant a “Seleccionar tot”) [...]
X