Accés a e.FACT mitjançant EACAT

Com accedir al Portal del Receptor/Custòdia d'e.FACT? L'accés al Portal del Receptor o Portal de Custòdia (en funció de la modalitat e.FACT escollida) es realitza a través del portal EACAT http://www.eacat.cat mitjançant autenticació amb certificat digital o bé, amb NIF/contrasenya, clicant al botó "Accedeix". Una vegada realitzada l'autenticació a EACAT, l'accés al portal e.FACT es [...]
X