Què cal fer per a rebre les factures de FACe a e.FACT

Per a que e.FACT pugui recollir les factures que arriben a FACe, cal modificar el comportament de l’RCF del teu ens a FACe. Cal que prèviament et donis d’alta al servei de FACe. Per fer-ho descarrega el document anomenat “Documento alta en FACe” publicat a l’àrea de descàrregues que trobaràs al portal per a l’administració […]

Quin certificat utilitzo per signar una factura electrònica?

Per a signar electrònicament una factura dirigida a les Administracions Públiques es necessita utilitzar un certificat electrònic reconegut, d’acord amb el que s’estableix a l’article 10.1 a) del Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació. La confiança en un certificat digital l’ofereix […]

Quin format ha de tenir la factura electrònica?

El format de la factura electrònica definit per l’Administració General de l’Estat i implantat al servei e.FACT del Consorci AOC és un XML amb una estructura determinada coneguda com factura-e. Actualment, les versions de Facturae acceptades pel servei e.FACT, d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació […]

Quin format ha de tenir la factura electrònica?

El format de la factura electrònica definit per l’Administració General de l’Estat i implantat al servei e.FACT del Consorci AOC és un XML amb una estructura determinada coneguda com facturae amb signatura electrónica XadES. Actualment, les versions de Facturae acceptades pel servei eFACT, d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la […]

Registre general d’E/S vs Registre comptable de factures

Els òrgans administratius han de portar un registre qeneral en el qual s’ha de fer l’assentament corresponent de qualsevol escrit o comunicació que es presenti o que es rebi en qualsevol unitat administrativa pròpia. També s’hi ha d’anotar la sortida dels escrits i les comunicacions oficials dirigides a altres òrgans o particulars. Cadascun dels subjectes inclosos en […]

X