Com canviar de modalitat portal del receptor a integració pròpia?

Per facilitar la transició a la nova modalitat a l’ens, el servei e.FACT ofereix la possibilitat, en els casos d’integració pròpia, que primer es canviï l’entorn de PRE de l’ens en qüestió a la nova modalitat i es validi allà que la nova configuració de funcionament és operativa. Aquesta sol·licitud ha de ser prèvia a […]

Com integrar-se amb l’e.FACT?

Si ets una plataforma privada de serveis de factura electrònica, un proveïdor de programari comptable o bé una Administració Pública que té desenvolupat el seu propi programari, per poder adaptar els teus sistemes i poder enviar o rebre factures des del servei e.FACT, o bé, cal que sol·licitis l’adhesió al servei i posteriorment facis les […]

Documentació per a la integració a e.FACT

Sol·licitud de la integració Formulari de sol•licitud d’adhesió a l’e.FACT per a plataformes privades Formulario de solicitud de adhesión al e.FACT para plataformas privadas Documentació d’integració (en català): Guia d’integració al hub e.FACT Fitxers annexos a la Guia d’integració Documentació d’integració (en castellà): Guía de integración al hub e.FACT Fitxers annexos a la Guia d’integració

Documentació per a la integració a e.FACT

Sol•licitud de la integració Formulari de sol•licitud d’adhesió a l’e.FACT per a plataformes privades Formulario de solicitud de adhesión al e.FACT para plataformas privadas Documentació d’integració (en català): Guia d’integració al hub e.FACT Fitxers annexos a la guia d’integració Manual d’usuari del servei de custòdia e.FACT

El meu programari de gestió comptable està integrat amb l’e.FACT?

La gran majoria de programaris de gestió comptable local estan integrats amb l’e.FACT. Actualment, els sistemes de gestió comptable adherits al servei e.FACT són els següents: SICALWIN (AYTOS CPD), CGAP (ABSIS), SICAP TAO (T-Systems), SICAL Genesys (AUDIFILM) i Apeiron Software. En el cas que tinguis un programari que NO estigui integrat amb l’e.FACT, oferim, com […]

Per què l’XML de canvi d’estat enviat al HUB no realitza el canvi?

Si el receptor de la factura envia a través d’integració el canvi d’estat d’una factura a la carpeta STATIN del HUB però aquest no es processa correctament, caldria revisar l’extensió a la nomenclatura dels fitxers enviats, atès que el HUB, ara per ara, no accepta els canvis d’estat amb l’extensió en minúscules (xml). En aquest […]

Plataformes de factura electrònica integrades a l’e.FACT

Actualment, les plataformes adherides són les següents: CAIXAFACTURA (La Caixa), eFACTURA-Seres, PIMEFACTURA, TS-FACTURA, la plataforma d’EDICOM, EdasFacturas (ZeroComa), B2B Router (Invinet Sistemes), baVel (Voxel Group), Hazteunafacturae Premium (Enxendra), BS Factura (Banc Sabadell) i EDIVERSA(Intercambio Electrónico de Documentos, SL).

Close Bitnami banner
Bitnami