Cal incloure el número d’expedient a la factura electrònica?

La Generalitat de Catalunya recomana incloure el número d’expedient a l’element "FileReference" de la factura (el mateix per totes les línies de detall d’una mateixa factura). Facturae / Invoices / Invoice / Items / InvoiceLine /FileReference Aquestes indicacions malgrat no són d'obligat compliment per les administracions locals són bones pràctiques que si s’estenen a la [...]

Com canviar de modalitat portal del receptor a integració pròpia?

Per facilitar la transició a la nova modalitat a l’ens, el servei e.FACT ofereix la possibilitat, en els casos d’integració pròpia, que primer es canviï l’entorn de PRE de l’ens en qüestió a la nova modalitat i es validi allà que la nova configuració de funcionament és operativa. Aquesta sol·licitud ha de ser prèvia a […]

Com enviar e-factures a través de solucions (no gratuïtes)?

Podeu lliurar les factures electròniques mitjançant les plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat, si aquestes es troben adherides al servei e.FACT. Actualment, les plataformes adherides són les següents: Anachron B2BConecta (INDRA) B2B Router (Invinet Sistemes) baVel (Voxel Group) BS Factura (Banc Sabadell) CAIXAFACTURA (La Caixa) EdasFacturas (ZeroComa) EDIVERSA (Intercambio […]

Com es pot consultar l’estat d’una factura?

Les administracions adherides al servei e.FACT ofereixen una bústia de lliurament que permet consultar l’estat de la teva factura. Un cop has accedit a la bústia, has d’entrar a la pestanya “Consulteu l’estat”. Per consultar l’estat d’una factura has d’informar dels següents camps: – Número de factura (amb o sense separadors, segons aparegui a la […]

Com es pot crear i enviar una factura electrònica?

Creació de factures: Existeixen una sèrie de solucions gratuïtes que permeten la creació de factures que, posteriorment, poden ser enviades a les Administracions Públiques Catalanes que disposin del servei e.FACT. (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya). Solucions gratuïtes:  Solucions per crear i enviar: B2B Router: És un Portal de factura electrònica, que permet […]

Com es pot enviar una factura amb adjunts per la bústia de lliurament?

Pas 1 Afegeix la factura Pas 2 Ves a l’apartat “Accions” i fes clic a la icona S’obrirà la següent pestanya: Pas 3 Selecciona els arxius i prem “Acceptar” i visualitza’ls a l’apartat “Annexos” Nota: Al costat del nom de cadascun dels fitxers adjunts tens l’opció d’eliminar-los en cas d’error i per tant no s’enviarà […]

Com integrar-se a l’e.FACT? Sóc un proveïdor de solucions d’e-factura

Important: Aquesta informació és per a proveïdors de solucions de factura electrònica. Els proveïdors de les Administracions Públiques no teniu la necessitat d’integrar-vos al servei e.FACT ja que podeu utilitzar la bústia de lliurament per fer arribar les vostres factures electròniques. Teniu més informació a Com facturar electrònicament si sóc un proveïdor. Si sou un […]

Com puc saber si el format és vàlid abans de lliurar-lo a l’e.FACT?

Si genereu la factura-e a través d’una solució gratuïta, podeu, prèviament al lliurament a l’e.FACT, comprovar la validesa del format a: https://sedeaplicaciones2.minetur.gob.es/FacturaE/  o be a https://face.gob.es/es/facturas/validar-visualizar-facturas (on us indicarà si el format de la factura és vàlid o no).  

Documentació per a la integració a e.FACT

IMPORTANT: Per enviar factures a l’administració no és necessària cap alta al servei e.FACT, les factures es poden enviar a través de la Bústia de Lliurament de factures electròniques. En cas que el volum de factures sigui molt elevat, podeu integrar les vostres eines amb l’e.FACT per tal d’automatitzar la creació i/o l’ enviament. Des […]