Portals web d’informació

Portal Facturae: http://www.facturae.gob.es Plataformes gratuïtes per a enviar eFactures a les AAPP: pimefactura, b2brouter Web d’informació als proveïdors de la Generalitat de Catalunya: http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/tresoreria_i_pagaments/factura-electronica/ Web d’informació de l’AEAT sobre factura electrònica: FAQs de facturació electrònica