Què signifiquen els estats de la e-factura que informa l’e.FACT?

A sota pots veure els estats pels que pot passar una factura des del moment en que l’envies al receptor, i que podràs visualitzar a través de la consulta d’estat a la bústia de lliurament. Així com els estats que et seran notificats per correu electrònic com a emissor d’una factura que seran, els estats […]

X