Principals codis d’error de rebuig tècnic del servei e.FACT

A continuació es mostren els errors de rebuig més usuals que poden ser de dos tipus: Errors de rebuig per motius comercials (definits per l'organisme receptor de la factura): els codis i/o literals d'aquests errors són aliens a l'e.FACT, per aquest motiu, aquests tipus d'errors no apareixen descrits en aquesta FAQ. Caldrà contactar amb l'organisme [...]
X