Com es pot consultar l’estat d’una factura?

Les administracions adherides al servei e.FACT ofereixen una bústia de lliurament que permet consultar l’estat de la teva factura. Un cop has accedit a la bústia, has d’entrar a la pestanya “Consulteu l’estat”. Per consultar l’estat d’una factura has d’informar dels següents camps: – Número de factura (amb o sense separadors, segons aparegui a la […]

Com es pot crear i enviar una factura electrònica?

Creació de factures: Existeixen una sèrie de solucions gratuïtes que permeten la creació de factures que, posteriorment, poden ser enviades a les Administracions Públiques Catalanes que disposin del servei e.FACT. (Punt General d’Entrada de Factures Electròniques del sector públic de Catalunya). Solucions gratuïtes:  Solucions per crear i enviar: B2B Router: És un Portal de factura electrònica, que permet […]

Principals codis d’error de rebuig tècnic del servei e.FACT

A continuació es mostren els errors de rebuig més usuals que poden ser de dos tipus: Errors de rebuig per motius comercials (definits per l'organisme receptor de la factura): els codis i/o literals d'aquests errors són aliens a l'e.FACT, per aquest motiu, aquests tipus d'errors no apareixen descrits en aquesta FAQ. Caldrà contactar amb l'organisme [...]

Què signifiquen els estats de la e-factura que informa l’e.FACT?

A sota pots veure els estats pels que pot passar una factura des del moment en que l’envies al receptor, i que podràs visualitzar a través de la consulta d’estat a la bústia de lliurament. Així com els estats que et seran notificats per correu electrònic com a emissor d’una factura que seran, els estats […]

X