Què significa “Factura rebutjada”? Què he de fer ara?

Si fas la consulta d’estats i la teva factura apareix com a “Factura rebutjada”, significa que la factura no continuarà amb el procés de tramitació. El rebuig pot ser originat per dos motius, comercials o tècnics. Motius comercials: Què ha passat? L’ens receptor de la factura no està d’acord amb el contingut d’aquesta i l’ha rebutjada, indicant […]

Què signifiquen els estats de la e-factura que informa l’e.FACT?

A sota pots veure els estats pels que pot passar una factura des del moment en que l’envies al receptor, i que podràs visualitzar a través de la consulta d’estat a la bústia de lliurament. Així com els estats que et seran notificats per correu electrònic com a emissor d’una factura que seran, els estats […]