Com es pot consultar l’estat d’una factura?

Les administracions adherides al servei e.FACT ofereixen una bústia de lliurament que permet consultar l’estat de la teva factura. Un cop has accedit a la bústia, has d’entrar a la pestanya “Consulteu l’estat”. Per consultar l’estat d’una factura has d’informar dels següents camps: – Número de factura (amb o sense separadors, segons aparegui a la […]

Principals codis d’error de rebuig tècnic del servei e.FACT

A continuació es mostren els errors de rebuig més usuals que poden ser de dos tipus: Errors de rebuig per motius comercials (definits per l'organisme receptor de la factura): els codis i/o literals d'aquests errors són aliens a l'e.FACT, per aquest motiu, aquests tipus d'errors no apareixen descrits en aquesta FAQ. Caldrà contactar amb l'organisme [...]

Què significa “Factura rebutjada”? Què he de fer ara?

Si fas la consulta d’estats i la teva factura apareix com a “Factura rebutjada”, significa que la factura no continuarà amb el procés de tramitació. El rebuig pot ser originat per dos motius, comercials o tècnics. Motius comercials: Què ha passat? L’ens receptor de la factura no està d’acord amb el contingut d’aquesta i l’ha rebutjada, indicant […]

Què signifiquen els estats de la e-factura que informa l’e.FACT?

A sota pots veure els estats pels que pot passar una factura des del moment en que l’envies al receptor, i que podràs visualitzar a través de la consulta d’estat a la bústia de lliurament. Així com els estats que et seran notificats per correu electrònic com a emissor d’una factura que seran, els estats […]

X