Què és l’e.FACT?

La Generalitat de Catalunya ha declarat el servei e.FACT com a Punt General d’Entrada de Factures per les Administracions públiques catalanes mitjançant l’acord 151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya, publicat al DOGC núm. 6747, de 13 de novembre de 2014 a l’Acord 151/2014, d’11 de novembre, sobre […]