Com descarregar d’e.FACT els fitxers per a les auditories de factura?

Pots descarregar els informes de factures per a les auditories: Informe de factures registrades Informe de factures sense registre comptable Informe de factures retingudes Informe de factures rebutjades Informe d'històric d'estats de factures Des d' EACAT -> Aplicacions -> e.FACT, i aquí has d'anar a Utilitats -> Gestionar informes   Tria l'informe que vols generar: [...]

Com puc modificar el correu-e d’avís de recepció de factures.

Per a realitzar un canvi d’adreça de correu electrònic d’avís de recepció de factures al portal del receptor, pots informar de la sol·licitud de canvi i indicar la nova adreça de correu electrònic on es volen rebre les alertes a través del Formulari de Contacte d’aquest Portal.

En accedir a e.FACT mitjançant EACAT surt l’error “Operació no permesa”

Aquest error indica habitualment que l’usuari identificat no té permisos del servei, però també pot indicar que l’entitat no ha sol·licitat aquesta modalitat d’accés al servei. Si l’ens si que ha sol·licitat a l’alta del servei, la modalitat d’accés a través del portal de receptor, com usuari d’EACAT, pots consultar a la pestanya “Configuració” >El […]

La signatura electrònica de les factures

La signatura electrònica reconeguda és un sistema d’acreditació que permet verificar la identitat de les persones i té el mateix valor que la signatura manuscrita; per tant, autentica les comunicacions generades pel signant. En aquest sentit, la signatura electrònica reconeguda constitueix una evidència legal que la dota de valor probatori, de manera que no es pot negar el […]

Navegadors suportats per al serveis del consorci AOC

Per a gaudir de la millor experiència d’usuari usant els serveis del Consorci AOC utilitza un dels navegadors suportats, i actualitzats. A nivell general (sempre i quan el servei no disposi d’una documentació específica) pots trobar tota la informació al respecte dels navegadors suportats per als serveis del Consorci AOC en el següent enllaç: https://consorciaoc.github.io/browser-support/

Per què no puc veure el CUPS i altres dades al portal del receptor ?

El portal del receptor només informa d’una sèrie de camps del contingut facturae que s’han definit com a bàsics. D’aquesta manera, tot i que e.FACT accepta aquelles factures que inclouen en les extensions camps “utilities” com és aquest camp, aquestes no són homogènies per tots els proveïdors i no estan homologades pel Ministeri d’Indústria, Energia […]

Per què rebo l’alerta que diu: fitxers sense descarregar a l’e.FACT?

El servei de facturació electrònica del Consorci AOC ofereix un sistema d’alertes als ens que hagin integrat els seus programaris de comptabilitat a l’e.FACT. Aquestes alertes informen a l’ens i per correu electrònic si té fitxers (factures, adjunts i estats) pendents de descarregar i incorporar al seus sistemes comptables. Concretament, el missatge d’alerta es genera si es detecta en la bústia […]

Quin format ha de tenir la factura electrònica?

El format de la factura electrònica definit per l’Administració General de l’Estat i implantat al servei e.FACT del Consorci AOC és un XML amb una estructura determinada coneguda com factura-e. Actualment, les versions de Facturae acceptades pel servei e.FACT, d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació […]

Registre general d’E/S vs Registre comptable de factures

Els òrgans administratius han de portar un registre qeneral en el qual s’ha de fer l’assentament corresponent de qualsevol escrit o comunicació que es presenti o que es rebi en qualsevol unitat administrativa pròpia. També s’hi ha d’anotar la sortida dels escrits i les comunicacions oficials dirigides a altres òrgans o particulars. Cadascun dels subjectes inclosos en […]