Com descarregar els informes d’auditoria de les factures?

Clica l’opció “Utilitats” de la pantalla inicial de llista de factures Selecciona l’opció “Gestionar informes” Pots descarregar els informes de: Factures registrades Factures sense registre comptable Factures retingudes Factures rebutjades Informe d’històric d’estats de factures El desplegable “Selecciona un Informe” permet sol·licitar la descàrrega dels informes per l’auditoria com RCF. Un cop triat l’informe a […]

Com puc modificar el correu-e d’avís de recepció de factures.

Per a realitzar un canvi d’adreça de correu electrònic d’avís de recepció de factures al portal del receptor, pots informar de la sol·licitud de canvi i indicar la nova adreça de correu electrònic on es volen rebre les alertes a través del Formulari de Contacte d’aquest Portal.

Descarregar factures

Com descarregar les factures en format XML? El format XML de les factures és el format original amb el qual s’envia la factura a la plataforma e.FACT. Per descarregar les factures en aquest format, primer cal que seleccionis les factures a descarregar del llistat (també es poden seleccionar totes les factures clicant a “Seleccionar tot”) [...]

En accedir a e.FACT mitjançant EACAT surt l’error “Operació no permesa”

Aquest error indica habitualment que l’usuari identificat no té permisos del servei, però també pot indicar que l’entitat no ha sol·licitat aquesta modalitat d’accés al servei. Si l’ens si que ha sol·licitat a l’alta del servei, la modalitat d’accés a través del portal de receptor, com usuari d’EACAT, pots consultar a la pestanya “Configuració” >El […]

És obligatori que les empreses emplenin els codis DIR3?

Sí, legalment la factura electrònica ha d’incloure el codi DIR3 del destinatari. Tot i això, a la pràctica els ens no acostumen a gestionar les factures per codi DIR3 sinó que ho fan per NIF, i encara no tots els ens han identificat les seves oficines comptables amb el seu corresponent codi DIR3. Tanmateix, s’està […]

Filtre de factures

Com es crea un filtre al llistat de factures? Per crear un filtre, hem d’anar a l'opció “Utilitats” de la pantalla d'accés Seleccionem l'opció: “Editar i crear filtres” Seleccionem l'opció: “Nou filtre” Indicarem el nom amb el qual volem identificar el filtre i marcarem els camps amb els valors que volem filtrar al llistat de [...]

Incorporació d’estats al Punt General d’Entrada d’e.FACT (01/02/2017)

La incorporació d’estats al Punt General d’Entrada d’e.FACT es va realitzar el dia 01 de febrer de 2017. A continuació, es presenten els canvis que es van aplicar: 1.- Objectiu: Incorporar les adaptacions necessàries al Punt General d’Entrada de Factures (PGE, en endavant) del servei  e.FACT per complir amb els requisits exigits als PGE tal […]

Integració amb l’e.FACT

Com integrar-se amb l'e-FACT? Per a rebre factures a través dels sistemes d’informació propis has de seguir la documentació tècnica d’integració via sFTP  de la guia d’integració al Hub d’eFACT. Cal que a banda, s'hagi tramès el formulari de sol·licitud d'alta del servei que trobaràs a EACAT Tràmits > prestador Consorci AOC, Servei CAOC – Sol·licitud de serveis > Tràmit [...]

La signatura electrònica de les factures

La signatura electrònica reconeguda és un sistema d’acreditació que permet verificar la identitat de les persones i té el mateix valor que la signatura manuscrita; per tant, autentica les comunicacions generades pel signant. En aquest sentit, la signatura electrònica reconeguda constitueix una evidència legal que la dota de valor probatori, de manera que no es pot negar el […]

X