A qui m’adreço si tinc dubtes sobre codis DIR3 i codis FACe ?

El Consorci AOC NO dóna suport als dubtes i consultes del manteniment dels codis DIR3 i codis FACe, atès que aquest tema el gestiona directament el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Qualsevol consulta relacionada amb DIR3 o FACe els organismes han d’adreçar-se a: – DIR3: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/77 – FACe: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/79

Què cal fer per a rebre les factures de FACe a e.FACT

Per a que e.FACT pugui recollir les factures que arriben a FACe, cal modificar el comportament de l’RCF del teu ens a FACe. Cal que prèviament et donis d’alta al servei de FACe. Per fer-ho descarrega el document anomenat “Documento alta en FACe” publicat a l’àrea de descàrregues que trobaràs al portal per a l’administració […]