És obligatori que les empreses emplenin els codis DIR3?

En teoria sí. A la pràctica aquests codis no seran d’utilitat per a la gran majoria de les Administracions públiques catalanes que només tenen un codi DIR3 donat d’alta. En aquests casos, si l’empresa proveïdora no complimenta els codis DIR3 no suposarà cap problema pràctic. Les Administracions públiques catalanes sempre podran rebutjar les factures si […]