Vam sol·licitar l’alta de la PSCP i no hem rebut cap comunicació

Segons l’acord de nivell de servei,  les sol·licituds d’alta en els serveis del Consorci AOC es tramitaran, en un 90% dels casos, en un temps màxim de 15 dies laborables, un cop validada la documentació rebuda. Si es fa algun requeriment s’envia per correu electrònic a la persona de contacte indicada al formulari d’alta / […]

X