Necessito informar codi DIR3 per l’alta a la PSCP. Com el puc obtenir?

Per tal d’informar el codi DIR3 del teu ens al formulari de sol·licitud d’alta a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública,  pots consultar el Directori Comú d’Unitats Orgàniques. Qualsevol consulta relacionada amb DIR3 o FACe els organismes han d’adreçar-se a:– DIR3: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/77– FACe: https://ssweb.seap.minhap.es/ayuda/faq/DIR/79 En cas de voler tramitar l’alta dels codis DIR3 consulta la […]

NIF ja existent en donar d’alta un usuari a la PSCP

Error “El NIF indicat ja existeix a la base de dades” Aquest error apareix perquè l’usuari ja està donat d’alta a la PSCP per a un altre òrgan de contractació (ens). Actualment l’administrador d’òrgan no té possibilitat de donar d’alta un usuari a un òrgan de contractació quan aquest ja està donat d’alta en un […]

No apareix el botó “Fer una esmena”.

Hi pot haver diferents motius pels quals no apareix aquest botó, així que cal  comprovar el següent: L’usuari identificat és validador o editor (el perfil administrador no té possibilitat d’editar publicacions) La fase actual està en estat Publicat i és visible al portal. Si encara no ha arribat l’hora exacta de publicació, no apareix el […]

X