Modificar la data de fi de publicació al perfil d’un expedient.

La data de fi de publicació al perfil  (a dades bàsiques) es pot modificar sempre sense necessitat de fer esmena doncs és una dada de gestió que no es publica al Portal. Per a esborrar la informació d’aquest camp cal clicar sobre el calendari i prémer la tecla de suprimir “Supr”. És molt important que […]

X