Prorrogues

Introducció de prorrogues Al moment d’introduir pròrrogues a l’RPC, s’han de tenir en compte les següents consideracions: No s’ha de realitzar la liquidació de forma prèvia a la introducció de la/es pròrroga/es, s’han d’anar informant les pròrrogues que tingui el contracte i un cop acabada la darrera pròrroga s’ha d’informar la liquidació global del contracte […]